КОНТАКТ

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ ЛАГАТОР “ ЛОЗНИЦА

Подаци за идентификацију :

1.1Порески идентификациони број ( ПИБ )101188616
1.2Матични број лица (правна лица, радње)7659393
1.3Фирма (пун назив)Установа за физичку културу „Лагатор“
1.4Фирма (скраћени назив)УФК „Лагатор“
1.5Име и презиме овлашћеног лицаДејан Димитријевић
1.6Подаци о седишту тј. пребивалишту
1.6.1ГрадЛозница
1.6.2МестоЛозница
1.6.3Назив улица Милоша Поцерца
1.6.4Кућни број (број и слово)58.
1.6.5Број телефона015/ 873-111
1.6.6Број факса015/ 873-111
1.6.7 Е-маилoffice@ufklagator.com ;  lagator@neobee.net ; lagatorloz1@mts.rs ; sokolana@mts.rs
1.7.Обвезник пореза на додату вредностДА Установа није обвезник ПДВ-а од 07.03.2022. године
1.8.Број потврде о извршеном евидент.за ПДВ

Подаци о делатности :

Назив фирмеШифра делатности
2.1.Установа за физичку културу „Лагатор“9311 – делатност спортских објеката

Подаци о рачунима код банака :

Назив банкеМестоБрој пословног рачуна
3.1.Управа за трезор Лозница840-742141843-79 Приход од коришћења спорт.рекр.садржаја.
840-742142843-86 Приход од закупа пословног простора.

Руководећа радна места и запослени

Директор УстановеДејан Димитријевићtеl.015/873-111
Заменик директораБорисав Карајичићtеl.015/893-868
Шеф рачуноводстваМирјана Деспићtеl.015/873-016
Руководилац организационејединице хале „Лагатор“Снежана Рисимићtеl.015/873-013
Руководилац организационе јединице „Соколана“Зане Шаулићtеl.015/7883-929
Руководилац организационејединице отворено купалиште„Лагатор“ Стефан Митрићtеl.015/ 873-111

Радно време запослених :  од 07,оо до 15,оо часова